Ensomhed

Mange mennesker oplever følelsen af ensomhed i perioder. Det er en følelse som er del af livet og så længe den er forbipasserende behøver det ikke være et problem. Hvis ensomhedsfølelsen bliver til en tilstand, der fylder hele tilværelsen og forringer livskvaliteten, er den skadelig.
Længere perioder af oplevet ensomhed er sundhedsskadeligt. Studier viser, at ensomhed påvirker mennesker både fysisk og psykisk. Langvarig ensomhed kan være lige så fysisk skadeligt som at ryge 20 cigaretter om dagen. Det øger risikoen for alvorlige sygdomme som hjerte-kar, depression, forhøjet blodtryk og smerter.

Flokdyrsmentalitet

Vi er afhængige af at være sammen med andre mennesker. Sådan er vi skabte, fordi mennesker er flokdyr. Den gang på savannen, var flokken dét der beskyttede os fra fare og som gav tryghed. Det er lang tid siden, at vi levede i flok, på den måde. Men vores instinkter og adfærd har ikke ændret sig.

Menneskebørn er helt afhængige af omsorgspersoner for overlevelse og for at lære hvordan man klarer sig.
Som voksne er vi stadig afhængige af samvær og kontakt med andre mennesker, selvom vi måske bor alene og har et individuelt behov for mængden af socialsamvær. Der er evidens for, at den sociale samvær påvirker både vores fysiske og psykiske helbred. Verdens længste studie i glæde har tydeligt vist, at gode relationer og nærvær med andre mennesker er vigtigere end alt andet.

I det moderne samfund finder vi sammen i familiegrupper og med venner. Vi samles om sport, religion og hobbyer. Vi er (måske) også del af en personalegruppe eller som skoleelever i en klasse. Med andre ord, er vi nu del af flere ”flokke” på kryds og tværs, men med varierende grad af tilknytning.

Alene eller ensom

Ensomhed opstår, når tilknytningen er eller bliver svag.
Ensomhed er en følelse og ikke nødvendigvis en fysisk kendsgerning. Der er ingen tvivl om, at Robinson Kruse følte sig ensom. Sådan beskrives han i bogen og han var rent faktisk alene, i meget lang tid.

Men ensomhed opstår også i samværet med andre. Når du føler, at du ikke hører til eller passer ind med de mennesker eller den gruppe du er sammen med. Hvis det sker en enkelt gang eller to, et sted der ikke er vigtigt for dig, gør det ingen større forskel. Du ved, at du passer ind i andre grupper.

Sker det derimod tit, et sted og sammen med en gruppe mennesker der faktisk betyder noget for dig, er sagen straks en anden. Ikke at passe ind i klassen eller på arbejdspladsen, kan være en frygtelig oplevelse. Ingen at være sammen med i frikvartererne eller frokostpausen, demonstrerer desuden overfor andre, at du er alene. Dag efter dag. Vi prøver måske at vinde de andres accept ved at forsøge at være mere som dem, selvom det overskrider vores grænser og værdier. Men det holder ikke, i det lange løb.

Fakta

Hver 4. barn i folkeskolen føler sig ensom indimellem. Rapporter viser også, at ensomhed er særligt udbredt bland unge og ældre, og at mange tilbud er specifikt rettet mod disse aldersgrupper. Samtidigt føler ca. 150.000 voksne mennesker i Danmark sig ensomme på et niveau, hvor det påvirker deres livskvalitet.

Mobning og ensomhed

Vores hjerner er programmeret sådan, at alarmcentralen (amygdala) går i gang, lige så snart at vi har en fornemmelse af, at vi ikke passer ind i flokken. Eller værre endnu, ikke er velkomne. Amygdala har til formål at beskytte os til enhver pris og den mener, at uden flokken dør vi.

Derfor er f.eks. mobning og eksklusion så ødelæggende. Det går direkte på selvværdet og på hvem vi er som individer. Alt dét vi ikke kan ændre på og det er heller ikke løsningen at prøve at lave om på os selv.

Ensomhedsfølelsen skaber tvivl. Tvivl på om vi er okay og gode nok som vi er. Ofte giver ensomhed en ”forkerthedsfølelse”. En overbevisning om at noget er galt med os. En dyb angst for, at vi ikke er ”rigtige” eller fortjener at være glade, elskede og lige så meget værd som andre.

Skam og ensomhed

Med tvivlen kommer skammen – skammen over at være anderledes og forkert. Skam er også angstprovokerende og det sætter fart i en selvforstærkende karrusel, som er svær at springe af, uden hjælp.

Både ensomhed og skam, giver tristhed. Nogle klienter beskriver det som en tilstand af ”håbløshed”, ”meningsløshed” eller bare ”tomhed”. En fastlåshed i en negativ spiral.

Jo mere ensom et menneske oplever sig selv, jo mere isolerer de sig. Det bliver et valg der beskytter imod oplevelsen af, at der ikke er nogen at være sammen for. Isolation kan altså være en forsvarsmekanisme, for at undgå at blive bekræftet i, sin ensomhed. Ensomhed opleves også ofte som flovt eller skamfuldt. Det kræver noget at bryde ud af ensomhedens klør. At indse at man ikke selv kan løse situationen, og modet til at søge hjælp.

Sociale medier og ensomhed

Også på de sociale medier er vi del af forskellige grupper. Den virtuelle ’flok’ giver en fornemmelse af fællesskab, men er jo ofte både anonym og uforpligtende. Dét der vises frem på de forskellige platforme, er glansbilleder, der kun stundvis har rødder i virkeligheden.

Et flot billede fra en fest med smil og glæde er et øjebliksbillede, der får et forlænget liv på et socialt medie og giver indtryk af vedkommendes sorgløse tilværelse. Selvom vi alle sammen ved, at det ikke er de eneste sandheder der bliver vist frem, påvirker det os alligevel i det underbevidste.

Hvis du som så mange andre, ofte tjekker hvad dine kontakter og venner har gang i der ude i cyberspace, kan du hurtigt få et indtryk af, at alle andre bare lever livet og har en fest.

Sammenligner du dig selv med alle disse glansbilleder og føler, at der er en masse du går glip af, skal du virkelig have fuld rustning på, for ikke at få et lille stik i hjertet. Af misundelse? Af jalousi? Eller bare en nagende følelse af ensomhed….

Hvem rammes af ensomhed

Ensomhedsfølelsen kan ramme mennesker i alle aldre. Igennem livet sker der omvæltninger og skift, der gør os usikre. Vi spejler os i andre og har brug for samhørighed, nærvær og kontakt med andre mennesker på et helt fundamentalt niveau. Når der sker forandringer i vores livssituation, overgange, sundhedsmæssig tilstand, livskriser osv. bliver vi sårbare og åbne for ensomhed.

Ensomhed kan også opstå i kortere perioder. Den har stadig en stor negativ indvirkning på det psykiske og fysiske helbred, men der er større chance for, at den opløser sig i takt med, at situationen forandres.
At flytte til et nyt sted eller starte på en ny skole eller job, kan i en kortere periode give en intens ensomhedsfornemmelse. En følelse af, at være anderledes og ikke kende reglerne, det nye sted. Både langvarig ensomhed og den lidt mere kortvarige ensomhedsfølelse kan med fordel hjælpes gennem terapi.

Terapi og ensomhed

Ensomhed påvirker helbredet. Mennesker der oplever sig selv som ensomme, pådrager sig flere skavanker og sygdomme. Den psykiske tilstand forværres også og ensomhed kan lede til f.eks. depression. Alle disse følelser og tilstande opleves skræmmende og altødelæggende, og påvirker os i alt hvad vi foretager os. Hverdagen bliver en konstant kamp og det er der ingen, der kan holde til i det lange løb.

Psykoterapi kan hjælpe dig ud af ensomhed, skam og tristhed! I terapien arbejder vi med dine oplevelser, tanker og følelser og finder løsninger, strategier og fremfor alt fokusskifte. Ved at bearbejde dét der er sket, og få nye perspektiver på her og nu, opstår nye muligheder for fremtiden. Følelser kan aldrig være forkerte. Det er hvordan du handler på dem, der er afgørende for din trivsel. Bevidstgørelse af problemet giver i sig selv et første skridt til forandring.

Kunne du tænke dig hjælp til at komme ud af ensomhed? Book en uforpligtende gratis samtale allerede nu.
Så er du i gang.

Hvad kan du selv gøre?

Download gerne min lille guide til hvordan du hjælper dig selv til en bedre indre tilstand. Den kan ikke erstatte terapi og det er ikke en quick-fix, men den giver indsigt i sindets forunderlige verden, samt fem konkrete råd til, hvordan du implementerer nogle rigtig gode vaner, der lægger fundamentet for en god indre tilstand.

Du giver samtidig samtykke til at modtage mails fra mariestage.com. Bare rolig, vi kan heller ikke lide spam og det er ikke vores formål, at fylde din indbakke med mails herfra. Du kan naturligvis afmelde mails, når som helst.