Ensomhed

Mange mennesker oplever følelsen af ensomhed i perioder. Det er en følelse som er del af livet og så længe den er forbipasserende behøver det ikke være et problem. Hvis ensomhedsfølelsen bliver til en tilstand,der fylder hele tilværelsen og hæmmer livskvaliteten,er den skadelig.

Flokdyr

Mennesker er flokdyr. Gennem evolutionen har vi mennesker overlevet blandt andet fordi vi er gode til at kommunikere og arbejde sammen. Vi er omstillingsdygtige og altædende. Vi er opfindsomme og løsningsorienterede. Fremfor alt er vi i stand til at lære både af egen og andres erfaringer, samt til at aktivt videreformidle vigtig viden. Vi er ikke de hurtigste dyr, eller de stærkeste. Vores sanser er inferiøre til så mange andre dyr. Alle medlemmer af flokken har specifikke styrker/talenter,der samlet bidrager til flokkens overlevelse.

I den vestlige kultur er individet blevet fokuspunkt over det seneste sekel. I tiden før dette vendepunkt, var standarden/normen at alle (undtaget de rige og magtfulde) skulle indordne sig og makke ret. Både samfundsmentaliteten og individualiseringen har sine tydelige fordele og bagdele.

Samfund-og flokmentaliteten er tildels dét der har skabt vores velfærdssamfund, hvor alle bidrager. Det kan også være begrænsende for medlemmernes udfoldelse, hvis fokus udelukkende er baseret på opgaver den enkelte ikke selv har valgt.

Individualiseringen giver mere frihed til den enkelte, og skaber samtidig et enormt pres på individet til at: ”fyldiggøre dit fulde potentiale”, ”være alt hvad du kan være”. Der er et enormt præstationspres. Det er vigtigt at være en succes –helst også berømt eller kendis.

Derudover er vi nu mere medlemmer af mange forskellige flokke –ikke blot den vi er født ind i. Der er familien, vennerne, klassen og studiekammeraterne. Arbejdspladsen og kollegaerne.

De sociale meder har både fordele og ulemper. De kan styrke allerede eksisterende relationer positivt, eller finde nye kontakter. De giver også mulighed for at blive hørt og at være del af noget større. Samtidig er man aldrig fri fra input. Der er intet helle. Den anonymitet der kan ligge i at kommentere opslag, også fra mennesker man ikke kender, giver i værste fald frit spil for aggression og mobning.

Hvem rammes?

Ensomhedsfølelsen kan ramme mennesker i alle aldre. Igennem livet sker der omvæltninger og skift, der gør os usikre. Vi spejler os i andre og har brug for samhørighed, nærvær og kontakt med andre mennesker på et helt fundamentalt niveau.Når der sker forandringer i vores livssituation, overgange, sundhedsmæssig tilstand, livskriser osv. bliver vi sårbare og åbne for ensomhed.

Ensomhedsfølelsen kan være forbigående og situationsbestemt, eller langvarig. Især den langvarige ensomhed påvirker menneskets selvopfattelse og identitet.

Fakta

Hver 4. barn i folkeskolen føler sig ensom indimellem. Rapporter viser også, at ensomhed er særligt udbredt bland unge og ældre, og at mange tilbud er specifikt rettet mod disse aldersgrupper. Samtidigt føler ca. 150.000 voksne mennesker i Danmark sig ensomme på et niveau, hvor det påvirker deres livskvalitet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Studier viser, at ensomhed påvirker mennesker både fysisk og psykisk. Langvarig ensomhed kan være lige så fysisk skadeligt som at ryge 20 cigaretter om dagen. Det øger risikoen for alvorlige sygdomme som hjerte-kar, depression, forhøjet blodtryk og smerter.

Ensomhed og skam

Jo mere ensom et menneske oplever sig selv, jo mere isolerer de sig. Det bliver et valg der beskytter imod oplevelsen af, at der ikke er nogen at være sammen for. Isolation kan altså være en forsvarsmekanisme, for at undgå at blive bekræftet i, sin ensomhed. Ensomhed opleves også ofte som flovt eller skamfuldt.

Det kan hurtigt blive en ond cirkel, der samtidig er selvbekræftende. Det kræver noget at bryde ud af ensomhedens klør. At indse at man ikke selv kan løse situationen, og modet til at søge hjælp.

Symtombehandling

Når vi oplever ensomhed eller føler os ensomme omkring noget specifikt, trækker vi os tit væk fra andre. Måske er vi mindre sociale. Måske er det mental isolation eller at vi følelsesmæssigt lukker ned.

Her opstår et sekundært symptom. Det kan f.eks. være tristhed, ængstelighed eller rastløshed og uro. I de tilfælde, sker det tit, at det er det sekundære symptom, der får mennesker til at søge hjælp. Tristhed, depression, angst og uro er mere socialt accepteret end ensomhed.

En effekt af ensomhed, kan være trøstespisning. Det er logisk. forstået på den måde, at ensomhedsfølelsen har dit alarmberedskab på fuld blus, og du befinder dig i en alarmtilstand. Det pumper stresshormoner ud i blodet, som du ikke kan komme af med, da truslen er skjult og du er forhindret i at handle.

At spise giver en følelse af tryghed. Mad betyder overlevelse. Der er ingen akut fare i form af vilde dyre eller stormflod, men kroppen er på vagt. Hjernen sender signal om, at det er fordelagtigt at have ekstra energi på lager.

Trøstespisning har dog også den effekt, at der kan snige sig ekstra kilo på og måske til overvægt.

I et vægtoptaget samfund, kan det hurtigt lede til skam og forkerthedsfølelse, hvilket gør os mindre sociale og giver endnu mere ensomhed.

Det kan være dette symptom, der får personen til at søge hjælp til at komme af med overvægt.

Det er en symptombehandling som ofte ikke har den ønskede effekt på længere sigt, eftersom det ikke løser det bagvedliggende problem, hvilket er den oprindelige ensomhedsfølelse.

Terapi

I terapien undersøger vi årsagen til symptomet. Nogle gange er det et detektivarbejde. Andre gange er der mere bevidsthed omkring hvad der ligger til grund.

Bevidstgørelse af problemet giver i sig selv et første skridt til forandring.

Hvad kan du selv gøre?

Download gerne min lille guide til hvordan du hjælper dig selv til en bedre indre tilstand. Den kan ikke erstatte terapi og det er ikke en quick-fix, men den giver indsigt i sindets forunderlige verden, samt fem konkrete råd til, hvordan du implementerer nogle rigtig gode vaner, der lægger fundamentet for en god indre tilstand.

Du giver samtidig samtykke til at modtage mails fra mariestage.com. Bare rolig, vi kan heller ikke lide spam og det er ikke vores formål, at fylde din indbakke med mails herfra. Du kan naturligvis afmelde mails, når som helst.