Skam og selvværd

Hvad tænker du, når du ser ordet ’SKAM’?
Det er et negativt ladt ord, der frembringer ubehagelige følelser og fornemmelser for de fleste.

Skam er en følelse af at være ”forkert”. Den kan udspringe af mange forskellige grunde/årsager og kommer til udtryk på forskellig vis, hos forskellige mennesker. Fælles for oplevelsen af skam er, at den går ud over vores selvværd. Det gør den fordi skam, hvad den end drejer sig om, berør dét vi er.

Flokdyrsmentalitet

Mennesket er et højtudviklet flokdyr med en kompleks social struktur. Fælles for alle flokdyr er, at det afgørende for gruppens overlevelse, at samtlige flokmedlemmer holder sig indenfor flokkens rammer.

Skam er en medfødt følelse som fungerer som en slags moralsk kompas, og oprindeligt har skamfølelsen haft et positivt formål. Skamfølelsens opgave er at opretholde vores tilknytning til flokken. Denne form for beskyttende skam, rummer frygten til at blive udelukket fra fællesskabet. Evnen til at kunne føle skam er derfor vigtig, da den forhindrer medlemmerne i at udsætte flokken eller sig selv for fare. At blive udstødt af flokken ville for urmennesket have betydet en sikker død. Vores alarmberedskab (amygdala) mener bestemt, at dette er tilfældet. Hvor individualiserede vi end bliver, er det stadig meget vigtig for os at høre til et fællesskab. Alene er vi sårbare.

Fakta

Skam vs Skyld
Der er forskel på skam og skyld. Skam er en tilstand man er i. Skam er handlingslammende og kan ikke sones. Skam påvirker selvværdet og danner selvet.
Skyld til gengæld, omhandler noget der sker i den ydre verden. En handling og gøren. Skyld aktiverer handleimpulsen og kan sones. Skyld påvirker selvtilliden.

Mobning, skam og selvværd

At blive lukket ude af et fællesskab går direkte i hjernes alarmberedskab, og får altså alle klokker til at ringe. Nogle gange er oplevelsen af eksklusion en misfortolkning af andres adfærd. Andre gange er det bevidst mobning der forgår. Mobning er ødelæggende for selvværdet. Mobning kommer til udtryk ikke blot som eksklusion fra gruppen, men som trakasserier og chikane og er meget personlig.

Mobning fører ofte skam med sig idet at når du bliver udsat for mobning er det typisk din person chikanen går på: Hårfarve, hudfarve, påstået intelligensniveau, herkomst, evner og talenter – alt det vi ér. Skammen skabes af tvivlen som mobningen fører med sig.

Mennesker der er udsatte for mobning (ung som gammel) reagerer enten ved at trække sig væk eller gå til modangreb. Begge strategier har nogle gange den negative effekt, at de hurtigt bliver set som årsagen til eksklusionen: ”Han vil aldrig være med til noget alligevel” eller ”Hun er simpelthen så aggressiv, og slet ikke til at være sammen med!” Så har mobningen dobbelt effekt, for pludselig er det den mobbedes egen skyld, at de bliver lukket ude. Det er en ond cirkel der kan være svær at sætte stop for. Men terapi hjælper!

Ensomhed og skam

Skam er den sensor der hjælper os at navigere i samspillet med andre mennesker. Den hjælper os at passe ind i den kultur vi er en del af, og holde os indenfor samfundets rammer.

Når skam bliver til en forkerthedsfølelse, påvirker det selvopfattelsen og selvværdet. Forkerthedsfølelsen opstår når vi bliver spejlet forkert tilbage. Det medfører både ensomhed og fremmedgørelse i forholdet til sig selv.

Skam gør det vanskeligt at ræsonnere fornuftigt og forklare sig. Den blokerer tankevirksomheden og giver et kognitivt chok. Den skaber grobund for ensomhedsfølelsen. Jo mere skamfuld et menneske føler sig, jo mere trækker det sig væk fra andre.

Sociale medier og skam

Tilknytningsfølelsen har også en bagside, idet at vi har tendens til at distancere os fra andre, der ikke er medlemmer af vores gruppe.  En ’os og dem-tænkning’ som kan bevirke, at mennesker som ikke ligner os (ikke tilhører vores flok) bliver afviste og påført skam for at være anderledes.

Hvis du lægger mærke til det, så er der to måder at vise det sociale glansbillede frem på:
”Jeg er unik og udlever mit fulde potentiale ved at gøre alt dét andre drømmer om”.
”Jeg er LIGESOM alle dem, alle vil være som for at passe ind”.

Altså, det er attraktivt at være unik og speciel, Men ikke for speciel for så risikerer du at være mærkelig og ikke passe ind i de forskellige idealer der hører til på de sociale medier. Det kan virkelig være en balancegang i sig selv.

Der er alle muligheder for at påføre andre mennesker skam på de sociale medier. Pinlige billeder eller flove historier om andre, for at nævne et par stykker. ”Shaming” i alle afskygninger, er et andet eksempel på hvordan det er muligt at hænge hinanden ud i social offentlighed.

Det har ofte langvarige konsekvenser for den der bliver ramt.

Hvem rammes af skam

Alle mennesker oplever skam i løbet af deres levetid. Evnen til at føle skam er medfødt. Hvad vi skammer os over, er kulturelt betinget – samfundets (flokkens) værdier, normer og regler kan variere.

Den personlige eller indre skam handler om væren og dén vi er.
Herunder også den meget tidlige skam over ikke at blive mødt og spejlet med øjenkontakt. Denne form for skam omfatter skam over fysisk udseende, evner og væremåde. Den opstår i mødet med andre, hvor der ikke er accept.

  • Det kan være den fysiske fremtoning som overvægt, hårfarve eller fysiske proportioner.
  • Det kan være intelligens, medfødte talenter eller evner som sangstemme, balance eller boldsind.
  • Det kan være væremåder som introvert eller ekstrovert, genert eller højtråbende.

Den pinlige eller flove ydre skam handler om adfærd og gøren, dét vi gør.
Denne skam opstår når vi træder udenfor normen og enten bliver straffet eller bliver gjort til grin.

  • Det kan være at vi overtræder andres grænser med vores adfærd.
  • Det kan være når vi opfører os uacceptabelt set ud fra samfundets normer.
  • Det kan være når vi overtræder vores egne grænser eller værdier.

I de situationer hvor vi f.eks. grundet gruppepres gør noget, der går imod vores egne værdier, kan vi opleve skam over dét vi har gjort, og samtidig glæde ved at være del af gruppen.

Skam kan gå i arv fra generation til generation. Skam kan også være en social arv.

Arvet eller overført skam kan handle om f.eks. herkomst eller etnicitet. Det kan også være skam over noget som andre familiemedlemmer er årsag til. Social arv kan være skammen over at have alkoholiserede forældre eller at blive slået eller mishandlet af sin partner.  Der er mange andre mulige kilder til denne form for overført skam, som vi ikke er herre over. Det afgørende er, hvor meget skammen påvirker os og hvordan den kommer til udtryk.

Terapi og skam

Jo flere gange vi bliver bekræftede i, at dét vi er eller det vi gør, er forkert, jo mere vokser skammen i os. Den kan være meget dyb og ubevidst og den kan være lige ude på tøjet. Der er alle varianter. Tilfældes for dem alle er, at de er altødelæggende for selvværdet, livsglæden og oplevelsen af at være DIG.

Forandring er altid mulig. Vi kan ikke ændre fortiden, men vi kan ændre perceptionen af fortid, nutid og fremtid. Dermed åbner vi op for nye veje og resultater – nye støttende indre tilstande! Fremfor alt, kan vi altid lære nyt og dermed også lære at støtte og trøste os selv igennem livets op og ned turer. Det er en afgørende evne som med fordel også kan genopfriskes og opdateres løbende.

I terapien arbejder vi med din personlige grundtilstand og ud fra den, bearbejder vi hvad der end er af hæmmende bagage. Finder støttende alternative fortolkninger og nye perspektiver. Det kan godt være en rutsjebanetur. Men samtidig en kærlig investering i dig selv og din trivsel, der giver nye indsigter og erfaringer. Og ligesom rutsjebanen, lander terapien dig trygt på jorden igen.

Book en afklarende gratis samtale og hør mere om hvordan du kommer videre

Hvad kan du selv gøre?

Download gerne min lille guide til hvordan du hjælper dig selv til en bedre indre tilstand. Den kan ikke erstatte terapi og det er ikke en quick-fix, men den giver indsigt i sindets forunderlige verden, samt fem konkrete råd til, hvordan du implementerer nogle rigtig gode vaner, der lægger fundamentet for en god indre tilstand.

Du giver samtidig samtykke til at modtage mails fra mariestage.com. Bare rolig, vi kan heller ikke lide spam og det er ikke vores formål, at fylde din indbakke med mails herfra. Du kan naturligvis afmelde mails, når som helst.